NSDG logo

ABOUT US

LATVIA TOWARDS KNOWLEDGE SOCIETIES OF EUROPE

FORESIGHT SUPPORTING RURAL DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL RESEARCH

SITE MAPMŪSU PIEEJA

LATVIJAS LĪDZDALĪBA EIROPAS ZINĀŠANU SABIEDRĪBĀ

FORSAITA JOMA LAUKU ATTĪSTĪBAI UN LAUKSAIMNIECĪBAS PĒTĪJUMIEM

LAPAS KARTE

NSDG - tā ir līdzdalība projektos un konferencēs, zināšanu vadīšanas, inovāciju un forsaita procesu veicināšana Latvijā, pasniegšana augstskolā un konsultācijas uzņēmējdarbībai; zināšanu attīstīšana organizāciju un personīgai pielietošanai dzīvē un konkrētiem darbiem nākotnē.

Darba grupā piedalās cilvēki no Latvijas, kam ir ilga darba pieredze ministrijās, vēstniecībās, augstskolās. Mēs strādājam ar partneriem no dažādām pasaules valstīm un sekmīgi sadarbojamies ar Eiropas Savienības organizācijām.

skats