FORSAITS LATVIJĀ

E-žurnāls

Nākotnes studiju darba grupa 
pie Latvijas Zinātnieku savienības

Par mums Nākotnes studijas Forsaits Eiropas Savienībā Darba grupas publikācijas Saites

-4-


PIEEJAMIE ELEKTRONISKIE RESURSI
Nākotnes studiju darba grupa, LZS
2003.gads

Arturs Puga, Jānis Štrauhmanis. Gatavojoties LZS kongresam, aicinām uz diskusiju par nākotnes studiju līdzšinējo stāvokli, uzdevumiem, pētījumu perspektīvām / Latvijas Zinātnieku savienībā. // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.7 (2003.g. 14.apr.). - http://www.lza.lv/ZV/zv030700.htm#4.

Arturs Puga. Forsaits Eiropas Savienībā un Latvija / Ziņojums Eiropas kustības Latvijā un LZA BSPC konferencē "Par Latvijas nākotni Eiropas Savienībā" 2003.g. 10.maijā. - http://forsaita-studijas.org/lat/eklkon.pdf.

The Ioannina Manifesto for the Knowledge Based Societies of an Enlarged Europe / KS Information Series I: Foresight for an Enlarged Europe, A presentation by Dr. Arturs Puga. - Forward Studies Unit. Riga, May 2003. PPS format 184 KB. - http://forsaita-studijas.org/forwardstudies/manifesto.pps.

Arturs Puga. Nākotnes studijas Eiropā. // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.10 (2003.g. 26.maijā), 3.lpp. - http://www.lza.lv/zv/zv031000.htm#7.

Rethinking aud Foresighting Knowledge and Society / KS Information Series I: Foresight for an Enlarged Europe, A presentation by Dr. Arturs Puga. - Forward Studies Unit. Riga, June 2003. PPS format 186 KB. - http://forsaita-studijas.org/forwardstudies/rfks.pps.

Arturs Puga. Forsaits Eiropai. // Telegrāfs [Latvijas laikraksts krievu val.]. - Nr.117 (2003.g. 18.jūnijā), 4.lpp. - Pieejams e-resurss (pdf formātā) Nākotnes studiju DG arhīvā. http://forsaita-studijas.org/lat/T405-04.pdf.

Website: Forward Studies (Riga) http://forsaita-studijas.org/forwardstudies/FSU_2003.html.

A.Puga. Eiropas forsaita aktivitātes līdzsvarotai un ilgtspējīgai attīstibai. - 5. starptautiskā Banku augstskolas konference "Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi; jauni izaicinājumi un perspektīvas", Rīgā, 2003.g. 10.septembrī / Prezentācija internetā "European foresight towards sustainable development". - http://forsaita-studijas.org/forwardstudies/fsd.pps

Arturs Puga. Social challenges facing Latvia: problems of identification / Draft of electronic version, the project of the Baltic Center for Strategic Studies "Latvia in Europe: Visions of Future". - http://forsaita-studijas.org/forwardstudies/introduction.html.

Arturs Puga. Zināšanu sabiedrības izaicinājumi valodai. // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.16 (2003.g. 16.okt.), 2.lpp. - http://www.lza.lv/ZV/zv031600.htm#6.

Arturs Puga. Sociālie izaicinājumi Latvijā: identifikācijas problēmas / E-versija, manuskripts, LZA BSPC projekts "Latvija Eiropā: nākotnes vīzijas". - http://forsaita-studijas.org/lat/Forsaita_izraises3.pdf.

Arturs Puga. Par izpratni nākotnei draudzīgās studijās. // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.19 (2003.g. 24.nov.), 2.lpp. - http://www.lza.lv/ZV/zv031900.htm#8.

29 Dec 2003