FORSAITS LATVIJĀ

E-žurnāls

Nākotnes studiju darba grupa 
pie Latvijas Zinātnieku savienības

Par mums Nākotnes studijas Forsaits Eiropas Savienībā Darba grupas publikācijas Saites

-3-


 

 

KAS IR FORSAITS

(FORSAITA AKTIVITĀTES, VINGRINĀJUMI)

LATVIJAS CILVĒKAM ?

 

 

Izmantojot starptautiski atzītās metodes,

cilvēks veido pamatotas

vidēja vai ilgtermiņa nākotnes projekcijas,

 

un informētu par tām citus cilvēkus

un sabiedrību,

 

 

balstoties uz sociālo, tehnoloģisko, ekonomisko, ekoloģisko, politisko un vērtību (STEEPV) faktoru mijiedarbības un attīstības ievērošanu un izpēti,  

 

kopā ar citiem indivīdiem un grupām,

 

lai noteiktu

pētāmo sfēru un faktoru,

 

atsevišķu indivīdu,

sociālo grupu, kopienu,

valstu utt.,

globālās attīstības

 

nākotnes darbību un procesu riskus, iespējas un izvēles,

turklāt

forsaita rezultāti

tiek izmantoti

šodienas

politisko lēmumu

(starptautisko, nacionālo, reģionālo,

kopienu,

sfēru,

atsevišķu nozaru, institūciju,

sociālo grupu

u.c. politiku izpratnē)

pieņemšanā.

 

  

 


EIROPAS FORSAITA PIEREDZE   (angliski)

 

Zināšanu sabiedrības forsaita rokasgrāmata

 

EUFORIA projekts

http://les.man.ac.uk/PREST/euforia/handbook.htm

http://les.man.ac.uk/PREST/euforia/documents/EFL_Handbook_April_2003.pdf

Reģionālā forsaita ceļvedis

 

FOREN projekts

http://les.man.ac.uk/PREST/Research/foren.htm

 

ES forsaita datu banka

EUROFORE projekts

http://les.man.ac.uk/eurofore/