FORSAITS LATVIJĀ

E-žurnāls

Nākotnes studiju darba grupa 
pie Latvijas Zinātnieku savienības

Par mums Nākotnes studijas Forsaits Eiropas Savienībā Darba grupas publikācijas Saites

-2-

 

 

 

KO  NOZĪMĒ  NĀKOTNES  STUDIJAS ?

 

 

Katra cilvēka pasaules uzskats un ikdienas skatījums uz radīšanu, savu vai ģimenes pagātni, uz šodienu, tuvāku vai tālāku nākotni ir dziļi individuāls.

 

Tomēr informācijas sabiedrībā - jauno izaicinājumu, risku un izvēļu apstākļos,

 

meklējot ceļus ilgtspējīgai attīstībai,

 

 

 

 

kā akadēmiskas disciplīnas,

 

kā politikas izstrādāšanas un realizēšanas metodes,

 

kā ikdienas domāšanas un rīcības vadugunis

 

 

indivīdam un

sociālām grupām, kopienām visos līmeņos arvien būtiskākas kļūst

 

 

nākotnes studijas un

forsaits (apvieno nākotnes studiju, politikas analīzes un stratēģiskās plānošanas elementus) -

 

uz zināšanām balstītas individuāli un sabiedriski nozīmīgas

globāla mēroga parādības.   

 


Līdzdarbība Eiropas Savienības / pasaules nākotnes studiju un forsaita kopienā iespējama katram,
izmantojot digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas (sakari, monitors, zināšanu vadības līdzekļi un procesi).

Tā var būt ļoti nozīmīga mūžilgās mācīšanās un e-mācīšanās sastāvdaļa.
Nākotnes studijas nebūt nav mazāk svarīga disciplīna par citām jomām, tajā skaitā par vēstures notikumu pētniecību.

Nākotne ietver cilvēku darbības un nejaušības.
Mēs nevaram paredzēt nākotni, taču to ir iespējams veidot, lemjot un vadoties pēc kopīgi atsegtām izvēlēm.


Lpp. turpinājums

22 Nov 2003