FORSAITS LATVIJĀ


E-žurnāls

Nākotnes studiju darba grupa 
pie Latvijas Zinātnieku savienības


Par mums Nākotnes studijas Forsaits Eiropas Savienībā Darba grupas publikācijas Saites

Nākotnes studiju DG ir neatkarīga, nevalstiska zinātnieku organizācija, kas darbojas nākotnes studiju un forsaita sfērās.
Darba grupas kodolu sastāda
Dr.hab. Andrejs Siliņš,
Dr.hab. Jānis Štrauhmanis,
Dr.hab. Arnolds Ūbelis,
vadītājs - Dr. Arturs Puga.

Nākotnei draudzīgās studijas jeb Nākotnes studiju darba grupa (angliski - Forward Studies Unit) izveidojās 2003.g. janvārī - februārī.

Pēc pētījumu uzsākšanas Latvijas Zinātnieku savienībā darba grupa nāca klajā ar aicinājumu piedalīties diskusijā par nākotnes studiju līdzšinējo stāvokli, uzdevumiem un pētījumu perspektīvām Latvijā. Zinātnes Vēstnesis, 14.04.2003.

Vienlaikus grupas biedri paziņoja darbības credo, vērtību principus un teorētiskos pamatpieņēmumus zinātniskajām un sabiedriskajām aktivitātēm. Balstoties uz Eiropas Savienības ekspertu pieredzi un Lisabonas stratēģijas izvirzītajiem uzdevumiem zināšanu sabiedrības izpētei, darba grupa izvēlējās pētnieciskos mērķus un tematisko orientāciju 2003.-2005.g. Svarīga vieta tika ierādīta stratēģiskajiem virzieniem Latvijai mazpazīstamajā forsaita pētÓjumu jomā.

Maijā-oktobrī grupas idejas un pētījumu atziņas tika izklāstītas, piedaloties zinātniskajos pasākumos, kā arī informējot valdības struktūras un saziņas līdzekļus. Viens no svarīgākajiem darba virzieniem ir inovatīvu ideju īstenošana, piedaloties projektos Latvijā un Eiropā.

2004.gadam Latvijas Zinātnes padome ir apstiprinājusi pētījumu "Latvijas līdzdalība Eiropas zināšanu sabiedrības veidošanā: uzņēmējdarbības un nodarbinātības jaunās izvēles Lisabonas stratēģijas īstenošanā" (Latvia towards the Knowledge Societies of Europe: new options for entrepreneurship and employment achieving the goals of the Lisbon strategy). Šis darba grupas projekts paredz apvienot nākotnes studiju un forsaita pētījumu elementus, izmantojot izpētes mērķu sasniegšanai mājas lapu un e-resursus.

Attīstot starptautisko sadarbību, Nākotnes studiju darba grupa piedalās pētījumu tīklos ar Eiropas un pasaules zinātnieku līdzdalību. Sekmīgi attīstās sakari ar valsts pārstāvjiem, kura ir viena no vadošajām pasaulē nākotnes studiju un forsaita jomās - Lielbritāniju, piedaloties the United Kingdom Futurists Network aktivitātēs, zināšanu sabiedrības un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības (business sustainability) forsaita vingrinājumos.

Latvijas Zinātnieku savienība un Nākotnes studiju darba grupa ir kļuvušas par dalībnieku (Affiliated Membership) Eiropas Komisijas struktūrvienības Joint Research Center / Institute for Prospective Technological Studies vadītā European Science and Technology Observatory Network sastāvā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nākotnei draudzīgās studijas ietver sadarbības tīklu veidošanu un starpdisciplīnu pētniecības aktivitātes, tajā skaitā elementus un funkcijas, kas raksturīgas "community of practice" zināšanu vadības procesam. Līdz šim darba grupa veikusi pētījumus, dāvinot rezultātus sabiedrÓbai.

8 Nov 2003