FORSAITS LATVIJĀ


E-žurnāls

Nākotnes studiju darba grupa 
pie Latvijas Zinātnieku savienībasPar mums Nākotnes studijas Forsaits Eiropas Savienībā Darba grupas publikācijas Saites


Apvienotais Pētījumu centrs, Eiropas Komisija   http://www.jrc.es/home/index.html

Eiropas Zinātnes un tehnoloģijas observatorija   http://esto.jrc.es

Eiropas Forsaita akadēmija   http://www.jrc.es/projects/foresightacademy/
Elektroniskais izdevums tiek regulāri papildināts un atjaunots,  mūsu e-pasts: 
forwardstudies@yahoo.com


22 Nov 2003

Uz e-žurnāla sākumu