NSDG logo

ABOUT US

LATVIA TOWARDS KNOWLEDGE SOCIETIES OF EUROPE

FORESIGHT SUPPORTING RURAL DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL RESEARCH

SITE MAPPAR MUMS

LATVIJAS LĪDZDALĪBA EIROPAS ZINĀŠANU SABIEDRĪBĀ

FORSAITA JOMA LAUKU ATTĪSTĪBAI UN LAUKSAIMNIECĪBAS PĒTĪJUMIEM

LAPAS KARTE

Nākotnes studiju darba grupa (NSDG) ir izveidota 2003.gadā. Neatkarīga bezpeļņas biedrība. Forward Studies Unit (FSU) - nosaukums angļu val. Piedalās Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorāta "Apvienotais pētniecības centrs" JRC/IPTS institūta ETEPS tīklā (European Techno-Economic Policy Support Network) kā asociētais biedrs.

Par NSDG mērķiem, pētniecības un citām darbības prioritātēm - skat.

NSDG_FSU.pdf

Latvijas Zinātnes padomes un EK ĢD "Apvienotais pētniecības centrs" seminārā 2007.g. 25. maijā LZA