NSDG logo

ABOUT US

LATVIA TOWARDS KNOWLEDGE SOCIETIES OF EUROPE

FORESIGHT SUPPORTING RURAL DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL RESEARCH

SITE MAPMŪSU PIEEJA

LATVIJAS LĪDZDALĪBA EIROPAS ZINĀŠANU SABIEDRĪBĀ

FORSAITA JOMA LAUKU ATTĪSTĪBAI UN LAUKSAIMNIECĪBAS PĒTĪJUMIEM

LAPAS KARTE

NSDG - tas ir iezīmēt, pētīt un apspriest, rast risinājumus identificētas un izvēlētas nākotnes situācijas, procesu īstenošanai.

Šim nolūkam jāattīsta sadarbības ceļi un jāapzina iespējas, jāveido savas metodes un tehnoloģijas devumiem jaunā Latvijas kultūrā.

pieeja